Νήματα

0,33 mm 150 μέτρα 4κλωνο
0,37mm 500 μέτρα 4κλωνο
0,37mm 500 μέτρα 8κλωνο

Translate »